Thông báo đóng kênh VNP, VTT

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Hiện tại 2 kênh nạp thẻ VNP và VTT đang bảo trì và nâng cấp hệ thống, trong thời gian này Quý Khách Hàng không thể sử dụng được 2 kênh này.

Sau khi hoàn tất bảo trì, hệ thống nạp sẽ được mở lại bình thường

Rất xin lỗi Quý Khách Hàng về sự bất tiện này.